ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประชุมเชื่อมโยงการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.9/64(PA) ว.17/52 และว.21/60
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ สุนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,23:34  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมโครงการ Good Food For All กินดี-อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ สุนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,23:29  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพรรณ สุนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,23:16  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,23:05  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรทักษะการใช้ไอซีทีของผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,23:04  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมหลักสูตรดิจิทัลของผู้บริหารรุ่นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ โพธิเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,13:00  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม obec contert center (online)
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ บำรุงผล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,10:27  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับพระราชทานรางวัล "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี ขวัญยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,12:55  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี ขวัญยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,12:52  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย (กลุ่ม 9) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี ขวัญยืน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,12:51  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..